Prironiki

Naslov Postopno reevanje pri vpraanjih tipa tabela
Vsebina
V zavihku 'UREJANJE' – 'Vpraalnik' lahko pri urejanju vpraanj tipa tabela – en odgovor izberemo monost postopnega reevanja tabele, kar pomeni, da se bo respondentu vsako podvpraanje v tabeli prikazalo posebej. Respondent se bo na naslednje podvpraanje avtomatsko pomaknil s klikom na odgovor. Lahko pa se med podvpraanji pomika tudi sam, s klikom na puico navzdol, puico desno ali tevilko (odvisno od izbire tipa postopnega reevanja).  

Monost vklopimo tako, da pri urejanju vpraanja tipa tabela na desni strani v zavihku 'Napredno' izberemo opcijo 'Postopno reevanje'.  Izbiramo lahko med tremi vodoravnimi in tremi navpinimi tipi postopnega reevanja.

Monost je priporoljiva predvsem v primeru izpolnjevanja ankete preko mobilnega telefona. V primeru, da pustite izklopljeno postopno reevanje, bo vpraanje pri reevanju preko mobilnega telefona avtomatsko prilagojeno v obliki 'vodoravno_3', kategorije se bodo respondentu postopno prikazovale, oznaene pa bodo v obliki vodoravne paginacije na dnu.

Na spodnji povezavi so primeri vseh tipov postopnega reevanja:

Primer ankete z razlinim oblikami postopnega reevanja >>

 
Povezave:
Print

Prironiki (120)