Prironiki

Naslov Razlini naini prikaza vpraanja za datum
Vsebina

V orodju 1KA imamo na voljo razline naine vstavljanja vpraanja za datum:

1. Vstavimo vpraanje tipa 'Datum', ki ga izberemo med tipi vpraanj na levi strani. Respondentu se vpraanje prikae v obliki koledarja, iz katerega izbere eleni datum. 

2. Vstavimo tip vpraanja 'tevilo'. e elimo, da respondent posebej vpie dan, mesec in tevilo, vstavimo 3 vpraanja tipa tevilo in jih uredimo v blok. Pri nastavitvah bloka izberemo vodoravno postavitev (glej prironik Strukturiranje vpraalnika v bloke). Za vsako tevilsko vpraanje lahko nastavimo tudi omejitve (npr. respondent lahko v prvo polje, ki predstavlja dan, vpie le tevilko od 1 do 31). Respondentu se bodo tako vodoravno prikazala polja za dan, mesec in leto, kamor v tevilski obliki vpie odgovore.

3. Vstavimo tip vpraanja kategorija - en odgovor in izberemo postavitev roleta. e elimo, da respondent posebej izbere dan, mesec in tevilo, vstavimo 3 vpraanja z roleto. Vpraanja uredimo v blok in izberemo vodoravno postavitev. V vsako roleto dodamo mone odgovore (npr. za leto od 1900 do 2010). Respondent iz vsakega pripadajoega seznama na roleti izbere dan, mesec oziroma leto. 

4. Vstavimo tip vpraanja Tabela - tevilo. Doloimo tevilo vodoravnih kategorij - npr. 3 (za dan, mesec in leto) - in jih poimenujemo. Namesto besedila 'Vpiite besedilo odgovora' napiemo 'Datum:', besedilo vpraanja (Kliknite in vpiite besedilo vpraanja) pa pobriemo. Respondentu bodo v obliki enovrstine tabele prikazana polja za vnos datuma - loeno za dan, mesec in leto. 


Primer ankete z razlinimi monostmi prikaza datuma >>


Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)