Obnovljena videovodia: Enostavna anketa in Nastavitve komentiranja

02.06.2015


Dva najbolj pomembna uvodna videovodia sta v celoti prenovljena:


Vkljuene so bile tudi nekatere nove funkcionalnosti.

Novim uporabnikom e posebej priporoamo ogled videovodia Enostavna anketa, v katerem je povzet celoten proces izdelave ankete, od postavitve vpraanj do analiz zbranih podatkov.

 

Komentarji