Novosti na 1KA v juniju in juliju

13.07.2015


Ponovno je bila izvedena nadgradnja orodja 1KA (Verzija 15.7.15). Nadgrajene so nekatere obstojee funkcionalnosti in dodane nove funkcionalnosti, razvite v mesecu juniju in juliju.

Pri tem bi izpostavili predvsem naslednje: 

  • monost spreminjanja privzete velikosti radio in checkbox gumbov (koristno za mobilne naprave)
  • dodatne monosti urejanja vpraanj z drsnikom, dodane so npr. prednastavljene opisne labele,
  • monosti urejanja sporoil za respondente v primeru doseene omejitve tevila odgovorov (kvote),
  • dodatne monosti pri urejanju vpraanj v blokih, prikazanih v obliki zavihkov,
  • uvoz kot loena funkcionalnost v zavihku 'Podatki', ki zajema dodajanje in zdruevanje podatkov

Po vsaki nadgradnji priporoamo osveitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Ve >>

Podrobnosti o nadgradnji >>

Komentarji