Izobraevanje za uitelje Spletne ankete v pedagokem procesu (KATIS) 20.11.2015

24.08.2015


V okviru posodobitvenih programov izobraevanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraevanju organiziramo delavnico Spletne ankete v pedagokem procesu, ki bo predvidoma potekala v novembru 2015.

V 8-urni delavnici se bodo udeleenci poglobljeno seznanili z orodjem 1KA in izdelavo spletne ankete ter zbiranjem in analiziranjem podatkov v kontekstu izobraevalnega procesa (ankete, feedback, kvizi, testi, mobilne ankete, evalvacije).

Vse zaposlene v vzgoji in izobraevanju vabimo, da si podroben opis delavnice ogledajo v Katalogu programov nadaljnega izobraevanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraevanju za olsko leto 2015/2016.

Prijava na delavnico poteka preko sistema KATIS: https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.a, kjer izberete delavnico, vsako prijavo pa mora potrditi ravnatelj.


 


Zaradi premajhnega tevila prijavljenih se delavnica ni izvedla.

 

Komentarji