Nove funkcionalnosti 1KA v avgustu in septembru (Verzija 15.9.15)

14.09.2015


Ponovno je bila izvedena nadgradnja orodja 1KA (Verzija 15.9.15), v okviru katere so bile predvsem nadgrajene nekatere obstojee funkcionalnosti in dodane nove funkcionalnosti, razvite v mesecu avgustu in septembru.

Pri tem velja izpostaviti predvsem naslednje: 

  • Nadgradnja naprednega modula za podporo telefonski anketi
  • Nov slikovni tip vpraanja za grafini prikaz lestvic s pomojo zvezd, palcev ali smekov 
  • Monost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov samo za mobilne ankete
  • Monost izbire med nominalnim in ordinalnim tipom merske lestvice neposredno v orodni vrstici vpraanja
  • Nadgrajene monosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih intalacij), npr. iskalnik za uporabnike, sporoila uporabnikom, nov tip vpraanja - elektronski podpis.
  • Nov naslov za storitve obveanja respondentov in urednikov ankete (raziskave@1ka.si)
  • Elektronski naslov info@1ka.si za stik z uporabniki smo zamenjali z novim naslovom – help@1ka.si
  • Posodobljen cenik tehninih storitev in metodoloke pomoi.

Po vsaki nadgradnji priporoamo osveitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Ve >>

V primeru kakrnihkoli teav nas kontaktirajte>>

Podrobnosti o nadgradnji >>