Nove funkcionalnosti 1KA v oktobru (Verzija 15.10.15)

26.10.2015


Ponovna je bila izvedena nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA (Verzija 15.10.15), v okviru katere smo predvsem nadgradili obstojee funkcionalnosti in dodali nekatere nove funkcionalnosti, razvite v oktobru.

V okviru zadnje nadgradnje orodja 1KA velja izpostaviti predvsem naslednje:

  • Veja nadgradnja naprednega modula za podporo telefonskemu anketiranju;
  • Nove monosti pri uporabi blokov, npr. nakljuno razvranje vpraanj v bloku;
  • Nadgrajene monosti za uporabnike z administratorskim statusom (administratorje lastnih intalacij), npr. monost kopiranja map z anketami, dodatne monosti filtriranja v zavihku 'Moje ankete' – 'Aktivnost'.
Prestrukturirali smo tudi vsebine na spletni strani (O 1KA, Pomo, Cenik) in izpostavili pomembneje vsebine. Pri tem bi e posebej opozorili na novo vsebino Uvajanje v 1KA, kjer lahko najdejo koristne nasvete tako zaetniki kot tudi napredneji uporabniki.
 
Po vsaki nadgradnji priporoamo osveitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE. Ve >>

V primeru kakrnihkoli teav nas kontaktirajte>>


Podrobnosti o nadgradnji >>