Zadnja nadgradnja: med drugim tudi avtomatien izvoz v SPSS in kvote

13.01.2016


Ponovno je bila izvedena veja nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA (Verzija 16.01.08), v okviru katere je bilo dodanih kar nekaj pomembnih funkcionalnosti, razvitih v novembru, decembru in januarju, med drugim tudi avtomatini izvoz podatkov v SPSS in monost ustvarjanja kvot glede na spremenljivke. Najnoveja nadgradnja vkljuuje tudi nadgradnje tevilnih e obstojeih funkcionalnosti.


V okviru zadnje nadgradnje orodja 1KA velja izpostaviti predvsem naslednje:

  • Izvoz podatkov v SPSS z enim klikom;
  • Doloanje kvot na podlagi posameznih spremenljivk;
  • Izdelava Max-Diff tabele (tabela, kjer respondent med ve odgovori izbira najbolj in najmanj pomembnega);
  • Monost sledenja spremembam ankete v arhivu vpraalnika;
  • Monost urejanja kalkulacij (npr. doloanje tevila decimalk izraunov);
  • Prenos vrednosti odgovora enega vpraanja tudi v besedilo odgovora drugega vpraanja; 
  • Nadgrajeno dodajanje respondentov pri poiljanju email vabil: uporaba ve operaterjev ter uvaanje baz v razlinih formatih;
  • Nova monost za managerje virtualnih domen: monost dodajanja obstojeih uporabnikov pod svoj pregled (vezano na domeno, npr. @1ka.si) ter monost omogoanja poiljanja email vabil (preko lastnega strenika) uporabnikom domene.

Podrobnosti o nadgradnji >>


Po vsaki nadgradnji priporoamo osveitev z ukazom CTRL + F5 ali izbris datotek in slik iz predpomnilnika z ukazom CTRL + SHIFT + DELETE.

 Ve >>

 

Komentarji