Dan spletnega anketiranja 2016, 29. september

30.08.2016


Dogodek Dan spletnega anketiranja 2016 (DSA16) bo potekal 29. septembra na UL Fakulteti za drubene vede. Program je razdeljen v est sklopov interaktivnih seminarjev za nove in obstojee uporabnike 1KA. Premilinarnemu spoznavanju orodja 1KA in osrednjemu metodolokemu predavanju bodo sledili trije sklopi s tremi seminarji, kjer lahko udeleenci izberejo en seminar iz posameznega sklopa. Dogodek se bo zakljuil z obravnavo izbranih tem, ki jih bomo izbrali na podlagi zanimanja udeleencev.

 

8.30 - 9.30: Preliminarno spoznavanje orodja 1KA (delavnici bosta potekali paralelno)

 

 • Sistematien pregled kljunih funkcionalnosti (opis) - Gregor ehovin in Miha Matjai

 • Nove in napredne funkcionalnosti (opis) - Ane Sendelbah in Katja Zrim

 
9.40 - 10.20: Osrednje metodoloko predavanje

 

 • Strukturiranje metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se mnoino kri)? (opis) - dr. Vasja Vehovar
 
10.30 - 12.45: Tematski seminarji izbranih funkcionalnosti 1KA
 

(delavnice bodo potekale paralelno)

 • Evalvacije pedagokega dela v osnovnih in srednjih olah (opis) - dr. Barbara Breko in Robert malc
 • Terensko (off-line) anketiranje: PC notesniki in Android tablice (opis) - May Douak
 • Kadrovske evalvacije v organizacijah (opis) - Marjana Vrh in Miha Matjai


(delavnice bodo potekale paralelno)

 • tudentske evalvacije v visokem in vijem olstvu (opis) - dr. Vasja Vehovar
 • Mobilna aplikacija za kreiranje spletnih anket (opis) - Uro Podkrinik
 • Telefonsko anketiranje (opis) - Katja Zrim
 

(delavnice bodo potekale paralelno)

 • Intalacija, integracija, API in prilagoditve po meri (opis) - Peter Hrvatin in Miha Matjai
 • Lokacijske storitve: zemljevid in fotografija (opis) - dr. Nejc Berzelak
 • Poiljanje vabil v spletne ankete (opis) - dr. Katja Lozar Manfreda
 
 
12.45 - 13.15: Obravnava izbranih tem

 

 • V zadnjem delu se bo izvedel seminar na temo, ki jo lahko sami izberete ali predlagate. (opis)

Uporabniki ste izbrali naslednje seminarje:
 • Status odgovorov in kvaliteta podatkov - Miha Matjai in Ane Sendelbah
 • Napredne monosti statistinih analiz - Gregor ehovin
 • Izdelava kvizov - Marjana Vrh in Katja Zrim


Program v PDF obliki:

 


Dogodek Dan spletnega anketiranja 2016 je brezplaen, zaradi prilagoditve in omejitve prostorov pa je obvezna

PRIJAVA >>

 

 

Ve o dogodku DSA 2016 >>