Uspeno zakljuen peti dogodek DSA, 29. september 2016

03.10.2016


V etrtek, 29. septembra 2016, je bil na UL Fakulteti za drubene vede uspeno izveden dogodek Dan spletnega anketiranja, ki je bil e peti zapored. Dogodka se je udeleilo okoli 300 obiskovalcev iz javnega sektorja, podjetij, neprofitnih organizacij, nekaj je bilo tudi tudentov.

Dogodek je bil sestavljen iz petih sklopov interaktivnih seminarjev, kjer so bile bolj podrobno predstavljene nove funkcionalnosti orodja 1KA. V osrednjem metodolokem predavanju z naslovom 'Strukturiranje metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se mnoino kri)?' je dr. Vasja Vehovar predstavil pomembnost metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket.  

Podrobna reportaa dogodka >>

Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA16.