0%
100%

Razpis za nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2024

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter SRIP GoDigital sta objavila ''Razpis za podelitev nagrade GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2024" (https://godigital.gzs.si/).

Namen razpisa je: izbrati najboljši digitalni projekt leta in podeliti nagrado GoDigital, spodbuditi kakovost, inovativnost in učinkovitost digitalnih projektov, promovirati uvajanje digitalnih tehnologij za dvig konkurenčnosti gospodarstva in prispevek k trajnostnemu razvoju.

Vloge bo ocenjevala strokovna žirija, skladno s Pravilnikom in Razpisom in pri tem upoštevala naslednja merila:

  1. Vsebina projekta: aktualnost, relevantnost, cilji, narava problema, strategija, izvedba, vpliv in rezultati projekta.
  2. Načelo trajnostni in doseganje KPI: projekt mora prispevati k trajnostnem poslovanju (ESG) dosegati KPI tako pri naročniku kot izvajalcu.
  3. Skladnost z glavno tematiko konference GoDigital!: vsebina projekta mora naslavljati rdečo nit oziroma glavno tematiko vsakokratne konference ZIT GoDigital! Za leto 2024 je tem: Revolucija umetne inteligence - rešitve z uporabo različnih tehnologij umetne inteligence.
  4. Vpliv na uspešnost naročnika projekta: rezultati projekta morajo izkazovati vpliv na izboljšanje konkurenčnosti, produktivnosti, dodane vrednosti, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja gospodarske družbe ter dvig digitalnih zmogljivosti obeh podjetij in njenih zaposlenih.
  5. Uporaba naprednih in novih IKT tehnologij s področja digitalizacije: kot so na primer podatkovna znanost in tehnologije umetne inteligence, platforme, 5G/6G, internet stvari, veriženje blokov, kvantno računalništvo, itd.
  6. Uporaba konceptov povezljivosti in odprtosti podatkov in storitev: uporaba ali objava odprtih podatkov, uporaba ali objava programskih vmesnikov ali gradnikov. Uporaba tehnoloških standardov, smernic in priporočil, ki omogočajo interoperabilnost rešitev in storitev ter digitalno ekonomijo.
  7. Izvirnost in inovativnost rešitve: rešitev za doseganje ciljev projekta mora biti izvirna. Zaželeno je, da se v okviru projekta razvije ali uporabi inovacije in inovativne rešitve. Ukrepi za zaščito intelektualne lastnine.
  8. Učinkovitost in kakovost: organizacija in kakovost izvajanja projekta ter uporabljene metodologije izvajanja projektov.
  9. Varnost, zaupnost podatkov, politika zasebnosti, etika in regulatorni okvir.
  10. Vrednost izvedenega projekta za izvajalca projekta: tržni potencial vašega projekta doma in v tujini, ponovljivost vašega izdelka oz. projekta, konkurenčna prednost vašega projekta oz. rešitve.

Rok za oddajo vlog je: 09. september 2024.

Strokovna žirija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele v skladu z razpisnimi pogoji.